Heb je een vraag over Uptospeed? Grote kans dat je hier een antwoord vindt. De vragen zijn onderverdeeld in de volgende onderwerpen:

Staat je vraag er niet tussen? Stuur dan een mailtje met je vraag naar support@uptospeed.nl en dan beantwoorden wij die zo snel mogelijk!


Wat is het?
Uptospeed is een kant-en-klaar online inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers met kennisintensieve functies.
Deelnemers aan Uptospeed krijgen toegang tot een online omgeving. Hierin staan verschillende opdrachten, waar zij zelfstandig mee aan de slag kunnen gaan. Door deze opdrachten te maken, leren zij in sneltreinvaart hun rol en organisatie kennen.

Deelnemers worden gekoppeld aan een mentor in de organisatie. De mentor krijgt toegang tot de omgeving van de deelnemer en wordt via notificaties op de hoogte gehouden van de voortgang.
De kosten van Uptospeed zijn afhankelijk van het aantal gewenste licenties en de duur van de overeenkomst die gesloten wordt. Uptospeed is al af te nemen voor één individuele medewerker en is bijvoorbeeld ook in abonnementsvorm beschikbaar als er doorlopend nieuwe collega’s starten. Bel ons op 06 1463 9975 voor een passend aanbod.
Vaak is een inwerktraject een periode waarin de organisatie veel zendt naar nieuwe werknemers. Uit onderzoek blijkt dat dit niet altijd even effectief is. Met Uptospeed draaien wij dit proces om: niet het zenden van informatie, maar het bieden van die vragen, waarvan je de antwoorden nodig hebt om goed je functie te kunnen uitvoeren.

Nieuwe medewerkers gaan zelfstandig met deze vragen aan de slag en vinden antwoorden door collega’s te spreken en gericht in de bedrijfsdocumenten op zoek te gaan naar wat hen helpt in hun functie. Doordat de nieuwe medewerkers hierbij zelf verantwoordelijk zijn, is het leereffect groter.
Wij zijn ervan overtuigd dat bij het leren kennen van iedere baan, dezelfde vragen belangrijk zijn. Bijvoorbeeld ‘welke procedures moet ik kennen’ en ‘met wie ga ik samenwerken’. De achterliggende vragen zijn hetzelfde, alleen zullen bij iedere baan en bij iedere organisatie de antwoorden anders zijn.

Op basis van onze ervaring hebben wij een unieke set van 10 opdrachten samengesteld, die voor iedere functie en organisatie relevant is.
Natuurlijk moet Uptospeed wel bij jouw organisatie passen. Hieronder de belangrijkste kenmerken van een organisatie waarbij Uptospeed goed past:

 • Kennisintensieve organisaties: Als het voor medewerkers helpt als zij de visie en doelen van de organisatie kennen, de verschillende processen in de organisatie kennen en hun vakgebied goed kennen. En als zij in hun werk verbanden tussen deze verschillende aspecten moeten kunnen leggen.

 • Oog voor eigen initiatief: Een belangrijk aspect van Uptospeed is de focus op eigen initiatief vanuit de nieuwe medewerker. Dat moet in een organisatie wel gewaardeerd worden.

 • Open bedrijfscultuur: Om werken met Uptospeed te laten slagen, moeten nieuwe medewerkers het gevoel hebben dat ze onderzoekend mogen zijn en dat hun collega’s benaderbaar zijn.

Wil je meer weten over de succesfactoren van Uptospeed, neem dan contact met ons op om verder te praten.

Hoe werkt het?
Een nieuwe medewerker, de deelnemer, wordt gekoppeld aan een mentor in de organisatie en krijgt toegang tot de Uptospeed-online-omgeving.

De deelnemer gaat, zo goed als het kan, gelijk meedraaien in het werk. Daarbij gaat hij of zij gedurende de eerste maand ongeveer één uur per dag werken aan de opdrachten van Uptospeed.

Bij het maken van de opdrachten komen op een gestructureerde wijze alle belangrijke aspecten van de organisatie en de nieuwe functie aan bod. De mentor houdt hierbij de vinger aan de pols en is het aanspreekpunt voor de deelnemer.

Het programma wordt afgesloten met een eindpresentatie, waarin de ervaringen tot nu toe en een verbetervoorstel wordt gedeeld.
In iedere opdracht staat één onderwerp centraal. De vorm van iedere opdracht is verschillend, maar doorgaans komen wel dezelfde elementen aan bod:

 • een deel onderzoeken - bijvoorbeeld door documenten te lezen of met collega’s het gesprek aan te gaan.

 • een deel checken - verifiëren bij collega’s of de gemaakte aannames kloppen.

 • een deel reflecteren - nadenken over wat deze kennis betekent voor het dagelijks handelen in de functie.

Onderwerpen die in de verschillende opdrachten aan bod komen zijn:

 • Missie: Wat is het doel van de organisatie?

 • Kernprocessen: Wat zijn de belangrijkste processen in de organisatie?

 • Dagelijks werk: Hoe ziet jouw dag eruit? wat zijn jouw verantwoordelijkheden?

 • Collega’s: Met wie ga je samenwerken? Hoe ga je met hen samenwerken?

 • Persoonlijke ontwikkeling: Waar liggen jouw kwaliteiten? Hoe zet je deze in?

 • Communicatie: Hoe wordt kennis gedeeld? Hoe blijf je op de hoogte?

 • Informatie: Hoe werken de informatiestromen binnen jouw organisatie?

 • Strategie: Welke strategie hanteert jouw organisatie? En waarom?

 • Geld: Hoe draag jij bij aan de financiële gezondheid van de organisatie?

 • Organisatieverhalen: Welke verhalen horen bij de organisatie?

 • Klanten: Voor wie doe jij je werk? Hoe verhoud jij je tot jouw klanten?

Uptospeed is opgebouwd vanuit een aantal inhoudelijke principes, die er gezamenlijk voor zorgen dat het leereffect optimaal is:

 • Gestructureerd leerproces: met de verschillende opdrachten wordt ervoor gezorgd dat deelnemers sowieso met alle belangrijke aspecten van hun werk in aanraking komen. Je voorkomt die situatie dat mensen na een half jaar zeggen: ‘dat had ik eerder moeten horen’.

 • Eigen verantwoordelijkheid: door deelnemers zelf verantwoordelijk te maken, draai je het inwerkproces om van een passief (‘vertel mij wat ik moet weten’) naar een actief (‘ik ga op zoek naar wat ik nodig heb’) proces. Dit maakt dat nieuwe informatie beter blijft hangen.

 • Opschrijven: wij nodigen deelnemers uit om hun ervaringen te beschrijven en samen te vatten. Dit heeft een belangrijk leereffect. Door iets op te schrijven, wordt de informatie meer eigen gemaakt. Daarnaast creëren de deelnemers een referentiepunt; iets wat ze later kunnen teruglezen.

De onderwerpen staan in een volgorde die het leerproces ondersteunt. Deze volgorde is van waarde, maar niet in beton gegoten. De deelnemer is vrij om op ieder moment met elke opdracht te beginnen.
Iedere deelnemer komt met zijn eigen kennis en niveau binnen in een organisatie. Het kan zijn dat bepaalde opdrachten daarom minder relevant zijn. Het laatste dat wij willen, is dat deelnemers dingen doen, waarvan zij zelf het nut niet inzien. Dat werkt hartstikke demotiverend.

In Uptospeed nodigen we deelnemers in zo’n situatie uit om een opdracht over te slaan. Door kort op te schrijven waarom zij denken dat de opdracht niet relevant is, worden zij nog wel geprikkeld om te reflecteren op het onderwerp.

De rol van de deelnemer
Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun inwerkproces. Ze initiëren de opdrachten, verzamelen informatie en verwerken deze. Geregeld is een onderdeel van een opdracht om af te stemmen met de mentor of directe collega’s. Hierbij worden er in overleg keuzes gemaakt. In dat opzicht kun je stellen dat de deelnemer verantwoordelijk is, maar de uitvoering het resultaat is van een gezamenlijk proces.
Uptospeed biedt houvast en structuur om de nieuwe organisatie en functie te leren kennen. Deelnemers worden uitgenodigd om na te denken over zaken, die normaal gesproken minder snel inzichtelijk zijn.
Deelnemers snappen sneller hun rol in de organisatie en hoe effectief bij te dragen. Zij voelen zich sneller thuis en zijn eerder bekend met het reilen en zeilen van de nieuwe werkgever.
Per persoon en per organisatie verschilt de tijd die deelnemers bezig zijn met de opdrachten. Wij hanteren als vuistregel om uit te gaan van ongeveer één uur per dag gedurende een tijdsperiode van één maand.
Onze lievelingsdeelnemers, zijn diegenen die snappen dat Uptospeed geen doel op zich is, maar een instrument dat hen helpt om hun nieuwe functie zo goed mogelijk te leren kennen!

Als deelnemer kun je hieraan bijdragen door je het proces eigen te maken; door het in te vullen op een manier die passend is bij jou als persoon, zodat jij het meeste leert.

Met Uptospeed wordt er een grote nadruk op eigen initiatief gelegd, omdat wij geloven dat dit binnen veel organisaties een belangrijke succesfactor is. Daar hoort ook bij dat succesvolle deelnemers aan de bel trekken als zij vastlopen of vragen hebben.

De rol van de mentor
De mentor heeft een faciliterende rol. Vanaf de zijkant kijkt hij of zij mee met de deelnemer. Zowel door de deelnemer als via notificaties in de mail blijft de mentor op de hoogte van de voortgang. Op basis hiervan kan de mentor waar nodig bijsturen.
De kern van het mentorschap ligt in het benaderbaar zijn voor een deelnemer. Regelmatig wordt een deelnemer in de opdrachten uitgenodigd om bepaalde acties af te stemmen met de mentor. Het is dan aan de mentor om mee te denken en bij te sturen.

Daarnaast is het aan de mentor om de voortgang van de deelnemer in de gaten te houden en bij te sturen als een deelnemer vast dreigt te lopen.

Omdat geen persoon hetzelfde is, zal de precieze invulling van het mentorschap per deelnemer en organisatie verschillen.
Doorgaans ligt de verantwoordelijkheid voor een goed inwerkprogramma bij mentoren of diegenen die nieuwe medewerkers begeleiden. Het is aan hen om de juiste zaken uit te leggen en ervoor te zorgen dat nieuwe medewerkers de goede ervaringen opdoen.

Met Uptospeed wordt deze verantwoordelijkheid in de handen van de nieuwe medewerkers gelegd. De rol van de mentor wordt hiermee meer reactief. Een mentor zal reageren op de vragen van de deelnemer en kan erop vertrouwen dat door de opbouw van Uptospeed alle belangrijke aspecten aan de orde komen. Dit zal ervoor zorgen dat een inwerktraject een mentor minder tijd kost.

In praktische zin biedt Uptospeed mentoren een overzichtelijk dashboard, zodat de voortgang van de deelnemer gemakkelijk is in te zien.
De hoeveel tijd die een mentor kwijt is aan het Uptospeed-inwerktraject van een deelnemer verschilt. Iedere deelnemer heeft verschillende behoeften en iedere organisatie is anders ingericht. De ervaringen tot nu toe leren dat mentoren allemaal aangeven dat zij minder tijd kwijt zijn bij het inwerken van nieuwe werknemers dan bij een inwerktraject zónder Uptospeed.
Het is een cliché; maar betrokkenheid is het belangrijkste dat mentoren kunnen bijdragen. Als zij nieuwsgierig zijn naar de ervaringen van de deelnemer, zorgen dat ze weten wat er in het Uptospeed-traject van nieuwe medewerkers wordt gevraagd en snappen dat de opdrachten een investering zijn, dan kunnen zij vanuit hun rol als mentor effectief bijsturen.

De rol van de organisatie
Met Uptospeed heeft de deelnemer de regie in handen, met ondersteuning van een mentor. Het is aan de organisatie om de omstandigheden te scheppen waarin de deelnemer optimaal met het inwerkprogramma aan de slag kan. De deelnemer moet de ruimte en tijd krijgen om aan de opdrachten te werken en gekoppeld worden aan een mentor die het principe ondersteunt.
Het programma is kant-en-klaar. De organisatie stelt voor een nieuwe medewerker een mentor aan en deelt van beiden de e-mailadressen met Uptospeed. In dat opzicht kan een volledig en effectief inwerktraject binnen vijf minuutjes opgestart worden!
Als organisatie bespaar je geld, moeite en tijd. Uptospeed zorgt ervoor dat je medewerkers sneller productief aan het werk zijn, de mentoren zijn minder tijd kwijt aan begeleiding en de organisatie is geen tijd kwijt aan voorbereiding.

Praktische zaken
Met Uptospeed werk je in een beveiligde omgeving (https://). Zoals benoemd in onze algemene voorwaarden gaan wij te allen tijde op een nette en verantwoordelijke manier om met de gegevens van onze klanten. Dit houdt ondermeer in dat wij op geen enkele manier toegang verschaffen of gebruik maken van de data van onze klanten.

Als organisatie zitten wij in een blijvend ontwikkelproces om de beveiliging van Uptospeed tot een zo hoog mogelijke standaard door te ontwikkelen. Wij nemen onze klanten altijd mee in de stappen die wij op dit vlak nemen.
De data blijft te allen tijde eigendom van de klant. De duur van de opslag van deze data is tot maximaal 12 maanden na het afronden van Uptospeed. Verder kan er, als hier vraag naar is, eerder de opdracht gegeven worden om alle gegevens te verwijderen.
Bij veel organisaties zijn de algemene voorwaarden onnodig lang en onleesbaar. Wij hebben ons best gedaan om heldere en daarmee leesbare algemene voorwaarden te ontwikkelen. Wij nodigen dus iedereen uit om deze te lezen. De afspraken die we met elkaar maken moeten voor iedereen begrijpelijk zijn, toch?

Hoofdlijnen:

 • We komen de afspraken die we met elkaar maken na.

 • Als klant maak je gebruik van Uptospeed en respecteer je ons intellectueel eigendom door nooit opdrachten te kopiëren of op andere manieren te hergebruiken.

 • Wij respecteren dat de inhoud die zich gedurende de trajecten in Uptospeed verzamelt van de klant is. Wij zullen de gegevens en informatie van onze klanten nooit gebruiken of oneigenlijk inzetten voor eigen gewin.

Maar zoals gezegd, lees ze zelf! Algemene voorwaarden
Wij zijn een bedrijf, dat staat achter ons product en graag meedenkt met klanten. Bereikbaarheid is voor ons één van de belangrijkste factoren van ons succes. Wij zijn te bereiken via:

 • E-mail: support@uptospeed.nl

 • Telefoon: 030-7431082

Wij committeren ons eraan om binnen één werkdag te reageren, mocht er onverhoopt iets misgaan.

Met betrekking tot onze support bij technische storingen verwijzen wij graag naar de Algemene voorwaarden. Hoofdlijnen hierin: wij doen ons uiterste best om een uitmuntende service te verlenen en blijkt dat niet het geval, dan gaan we in gesprek of krijgt u uw investering terug.
Stuur dan een mailtje met je vraag naar support@uptospeed.nl en dan beantwoorden wij die zo snel mogelijk!